De circulaire economie achter je iPhone, een beter milieu door te repareren
BLOG

De circulaire economie achter je iPhone, een beter milieu door te repareren

Op 2 februari 2021, door Ramon
1 reacties 7 min. leestijd

De vraag naar grondstoffen om elektrische apparaten te maken neemt sterk toe. Dit is de reden dat de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven, kennisinstituten, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland moet in 2050 een circulaire economie zijn.

Maar wat is nou een circulaire economie? Een circulaire economie is een systeem van gesloten kringlopen. Een systeem waarin apparaten, onderdelen en grondstoffen zo min mogelijk hun waarde verliezen. In een volledige circulaire economie bestaan afvalstoffen niet meer aangezien alles hergebruikt kan worden voor het maken van nieuwe producten.


Het kabinet heeft (volgens Rijksoverheid, 2019) drie doelstellingen om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken.

 1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
 2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen.
 3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

In dit blog vertellen we jou graag meer over E-waste en hoe wij dit samen kunnen verminderen en uiteindelijk kunnen voorkomen.

De circulaire economie achter je iPhone, een beter milieu door zelf te repareren

Wat is E-waste?

E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval. Dit bevat alle producten met een stekker, batterij of een snoer. In deze apparaten zitten duurzame grondstoffen zoals: goud, nikkel en koper. Dit zijn schaarse grondstoffen die hergebruikt kunnen en dienen te worden. Toch worden elektronische apparaten vaak onnodig weggegooid en ontstaat hierdoor E-Waste.

Hoe groot is het E-waste-probleem

Uit onderzoek van Basel Action Network (BAN) heeft de BAN berekend dat Europa 352.474 ton elektronisch afval (e-waste) verscheept per jaar. Om een beeld te geven, dat is omgerekend zo’n 2 miljard iPhones per jaar aan afval. Deze e-waste wordt verscheept naar landen zoals: Nigeria, Ghana, Hong Kong, Pakistan, Tanzania, en Thailand.

Voor de productie van bijvoorbeeld een iPhone 6 zijn onder andere de volgende grondstoffen nodig: 120 kilo erts en 190 liter water. In de volgende afbeelding staan alle grondstoffen die nodig zijn voor het produceren van een iPhone.

Grondstoffen die nodig zijn voor een iPhone 6

Grondstoffen die nodig zijn voor een iPhone 6

De gevolgen van E-waste zijn misschien nog lastiger in te schatten, dat de gevolgen veel impact hebben op onze wereld en leefomstandigheden is een feit. Zo heeft E-waste grote negatieve gevolgen op de kwaliteit van de aardbodem, lucht en water.

Wat zijn de oorzaken van E-waste?

Om het probleem in de toekomst te verkleinen is het belangrijk dat mensen bewust worden van het feit op welke manieren E-Waste ontstaat en wat ze in de toekomst hieraan kunnen veranderen. De denkwijze van de consumenten en de maakindustrie moet namelijk veranderen om ervoor te zorgen dat het probleem kan worden opgelost.

Momenteel leven we in een wereld waarin een apparaat wordt weggegooid als deze defect blijkt te zijn. Dit is ergens een aparte gedachtegang, want een auto of een fiets gooi je toch ook niet weg wanneer de remmen zijn versleten? Veel oudere apparaten hebben een klein technisch mankement, zo kan het zijn dat een batterij is versleten of dat het scherm is gebarsten. Dit zijn defecten die door reparatiebedrijven en zelfs door jou gemakkelijk te repareren zijn. Dit scheelt niet alleen in de portemonnee, want een nieuw device is verre van goedkoop, maar het is ook zeer duurzaam voor het milieu en vermindert E-waste.

Verder zijn we gewend dat we elk jaar, soms elke twee jaar, een nieuw toestel willen hebben. Als we deze behoeften veranderen en niet altijd het nieuwste van het nieuwste willen, verlengen we samen de levensduur van onze apparaten.

Wat doen de Europese Unie en Nederland om E-waste aan te pakken?

Het is belangrijk dat fabrikanten en consumenten ervan bewust worden dat E-waste voorkomen moet worden. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat producten en onderdelen makkelijker hergebruikt kunnen worden. Verder is de Europese Unie bezig met een nieuw beleid die ervoor moet gaan zorgen dat producten makkelijker gerepareerd kunnen worden. Tevens moet er gekeken worden hoe fabrikanten hun productieproces slimmer en bewuster kunnen maken.

Right to repair:

Het moet voor iedereen mogelijk worden om zelf je eigen producten te repareren, het is immers van jou. Toch doen veel fabrikanten hier lastig over, veel bedrijven willen niet dat jij hun product repareert of laat repareren. Een belangrijk punt dat moet veranderen! Right to repair is een nieuwe wetgeving die ervoor moet zorgen dat consumenten het recht krijgen dat ze zelf hun elektronische apparaten mogen repareren.

Na diverse onderhandelingen tussen consumentengroepen en fabrikanten, heeft de EU in oktober 2019 de wetgeving aangenomen die na 2021 fabrikanten van apparaten verplicht om vervangende onderdelen te leveren aan (professionele) reparateurs, gedurende tien jaar vanaf de fabricage.

“We gooien nu letterlijk miljoenen kilo’s aan elektronica weg omdat we niet weten hoe we het moeten repareren.”

Waardeer het, repareer het:

Met de landelijke campagne ‘Waardeer het. Repareer het’ wil SIRE zoveel mogelijk Nederlanders motiveren hun kapotte spullen te repareren. Of het nu gaat om een lekkend koffiezetapparaat, een kapotte koffer of een kapotte smartphone. Iedereen kan repareren.

Voor de consument is het belangrijk dat de mindset wordt veranderd, er moet meer bewustwording gecreëerd worden. Verder is het belangrijk dat kennis wordt gedeeld, handleidingen en onderdelen moeten bijvoorbeeld altijd beschikbaar zijn om het zelf repareren te stimuleren.

Hoe verminderen we samen E-waste?

Hoe verminderen we samen E-waste?

Veel mensen denken dat recyclen de oplossing is om de wereld te verbeteren, dit zien we regelmatig op tv en social media voorbij komen. Toch is recycling niet de oplossing, recyclen is namelijk de laatste en minst interessante stap om de circulaire economie te laten toenemen.

De productieketen van apparaten verbeteren doen we in drie belangrijke fasen:

 • Producten slimmer gebruiken en produceren
 • Levensduur van producten en onderdelen verlengen
 • Nuttig hergebruiken van materialen (recyclen)

“Recycling is niet de oplossing: eerst repareren of refurbishen, dan pas recyclen.”

Fixje verlengt op 3 manieren de levensduur van apparaten

Circulariteit kunnen we op drie verschillende manieren opsommen, hieronder doen we dat van meest naar de minst optimale manier. Fixje richt zich op het verlengen van de levensduur van apparaten en onderdelen.

1. Reparatie en onderhoud

Door in ons geval mensen te helpen zelf hun iPhones, iPads en MacBooks te repareren verminderen wij samen E-waste en helpt Fixje mee aan de circulaire economie van Apple producten. Wij promoten namelijk het zelf repareren van je smartphone, tablet en laptop, zodat de bewustwording hiervan toeneemt. Met het juiste gereedschap, onderdelen en een gratis reparatiehandleiding kan iedereen zelf zijn device repareren.

Meest voorkomende iPhone reparaties bij Fixje:

 • iPhone scherm reparatie wanneer deze bijvoorbeeld is gebarsten
 • Batterij vervangen wanneer de batterij van je iPhone snel leeg loopt
 • Dock connector reparatie wanneer je iPhone niet meer oplaadt

Dit zijn de meest voorkomende reparaties die door jou zelf eenvoudig uitgevoerd kunnen worden met de onderdelen en handleidingen van Fixje.

2. Hergebruiken van apparaat

Om de levensduur van apparaten te verlengen is het een logische stap om apparaten te reviseren en opnieuw te verkopen. Dit houdt in dat apparaten worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. Een bijkomend voordeel hiervan is dat mensen die minder geld willen uitgeven aan een smartphone sneller een “Refurbished iPhone” overwegen dan een nieuw toestel.

In 2019 zijn er 144 miljoen refurbished toestellen verkocht volgens de Refurbished Barometer 2020. Dat is zo’n 27 miljoen kilo aan toestellen die anders op de e-waste berg terecht was gekomen. De forse stijging in de refurbished iPhone markt is zowel duurzaam als goed voor de consument.

Wil je graag meer weten over refurbished iPhones? Lees alles over de onze refurbished iPhones. Overweeg een refurbished iPhone, een keuze die niet alleen goed is voor je portemonnee, maar ook bijdraagt aan de circulaire economie.

3. Recyclen

Als laatste stap is het belangrijk dat wij onze apparaten recyclen. Gooi het apparaat niet zomaar in een kliko, maar breng het naar een hiervoor bedoelde recycle punt. Het recyclebedrijf zorgt ervoor dat de grondstoffen goed worden gescheiden en opnieuw hergebruikt kunnen worden. Lever bijvoorbeeld je oude scherm in bij Fixje en wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek terechtkomt.

Fixje gaat voor een betere wereld met minder E-waste

Onze missie is het mogelijk maken voor iedereen om zelf de levensduur van populaire consumentenelektronica te verlengen. Voor vrijwel elke reparatie bieden wij een gratis handleiding en video aan, zodat consumenten zelf hun reparatie kunnen uitvoeren. Fixje streeft erna om de beste kwaliteit onderdelen voor de beste prijs te leveren en geeft specialistisch advies wanneer klanten vragen hebben tijdens de reparatie. Zo zorgen we er samen voor dat elke reparatie slaagt.

Daarnaast biedt Fixje duurzame alternatieven voor repareren zoals het verkopen van Refurbished iPhones.

Wij strijden om de elektronische afvalberg te verkleinen en het creëren van een circulaire economie waarin mensen bewust zijn van elektronisch afval en zelf de levensduur verlengen van zijn of haar apparaat.

Wat kan jij doen?

Hopelijk hebben we jou in dit blog een goed beeld geven over het probleem dat E-waste veroorzaakt. Gelukkig zijn er initiatieven die dit probleem aanpakken, maar wat kan jij doen?

Er moet bewustwording gecreëerd worden! Mensen moeten worden geïnformeerd en ook uitgedaagd worden om zelf apparaten te gaan repareren. Dit is iets waar jij mee kan helpen, dus is een apparaat kapot van jezelf of van vrienden en familie? Fix het dan samen en fix het milieu!

Suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

1 reactie op “De circulaire economie achter je iPhone, een beter milieu door te repareren

 • Mijn oude iphone 6s is wellicht ook nog te hergebruiken. Waar en hoe kan ik daarvoor op pad? Fix het samen is wel erg algemeen gesteld 🙂

  Astrid Merkx op 29 juni, 2021

Geef een reactie